Tag Archives: Gaelic

Sàr-rùrachd ann an Dùn Stafhainis – Gourmet foraging in Dunstaffnage

Cuir sàr-eòlaiche rùrachd ri oide àrainneachd Gàidhealach agus tha cuirm biadh fiadhain air leth ann. Take a foraging expert and add a Gaelic environmental educator to create the perfect recipe for a day out discovering wild food.  Read the full … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , ,

Ten Gaelic place name facts

Many of Scotland’s place names have Gaelic origins, some with fascinating stories and some very surprising. Here we’ve chosen our top ten. The Cairngorms get their English name from the Gaelic An Càrn Gorm ‘the blue mountain’ (the location of … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , ,

Air rothair gu socair air Slighe Innse Gall….. Cycling the Hebridean Way slow time…..

‘S ann air latha geamhradail am meadhan a’ Mhàirt a ghabh am fear-rothair iomraiteach Mark Beaumont an dùbhlan os làimh gun siùbhladh e Slighe Innse Gall gu lèir an ceann 24 uairean a thìde. Da rèir fhèin bha an t-slighe, … Continue reading

Posted in Gaelic, National Walking and Cycling Network | Tagged , , , , ,

Ar mìosan ainmhidheach – Animal months

The English calendar is based on the Roman model, but the Gaelic names for the months of the year are closely linked to Scotland’s environment and our Celtic heritage. Three of them recall animals, both wild and domesticated, as Ruairidh … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , , ,

Dùthaich nan Cat – Land of the Cats

The wildcat is named on many of our natural features, as Ruairidh MacIlleathain explains. Read the full Gaelic version below. For an animal that’s rarely seen today, the Scottish wildcat appears on our maps surprisingly often, particularly in the Gàidhealtachd. … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Wildcats | Tagged ,

Oidhche Shamhna… the original Halloween

Saoil a bheil fios aig mòran gur e rud Albannach a bh’ ann an Oidhche Shamhna bho thùs? B’ e fèis Ceilteach a bh’ ann a’ comharrachadh deireadh an fhoghair agus tòiseach a’ gheamhraidh, ged a tha freumhan na fèise … Continue reading

Posted in Gaelic, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , ,