Category Archives: Gaelic

Sealladh Gàidhlig air Reul-bhad Ainmeil / A Gaelic interpretation of a familiar constellation

Tha na h-oidhcheannan dorcha a th’ againn an-dràsta a’ toirt deagh cothrom dhuinn sùil a thoirt air na speuran. Seo mar a bhios na Gàidheil a’ tuigsinn cruth is cumadh an reul-bhaid ris an canar Orion ann am Beurla. Nach … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , ,

Iùl Gàidhlig do Luchd-rùrachd / Gaelic Foraging Guide

Mar thoradh air an taic airson na ceanglaichean eadar a’ Ghàidhlig agus àrainneachd na h-Alba a dhaingneachadh, tha Dualchas Nàdair na h-Alba, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, air leabhran-iùil Gàidhlig air rùrachd a chruthachadh; thathar a’ smaoineachadh gur e … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , ,

Oighreag an Fhoghair – The elusive cloudberry

Now is the time to get onto the hills foraging for deliciously juicy cloudberries for your winter jam. Roddy Maclean tells us more about them and their connection with Gaelic place names. Bidh Albannaich a thadhlas air Lochlann a’ faicinn, … Continue reading

Posted in biodiversity, Gaelic | Tagged , ,

Àirighean Samhraidh – Summer shielings

Àirigh Shamhraidh ‘summer shieling’ is the focus of our regular Gaelic article by Roddy Maclean. This month he looks at the name Àirigh which recalls a time when people would leave the townships with their cattle and benefit from the … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , ,

Sàr-rùrachd ann an Dùn Stafhainis – Gourmet foraging in Dunstaffnage

Cuir sàr-eòlaiche rùrachd ri oide àrainneachd Gàidhealach agus tha cuirm biadh fiadhain air leth ann. Take a foraging expert and add a Gaelic environmental educator to create the perfect recipe for a day out discovering wild food.  Read the full … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , ,

Lus buidhe Bealltainn – Yellow plant of Beltane

The marsh marigold is a vivid reminder of the close links between Gaelic culture and the Scottish seasons, as Ruairidh MacIlleathain explains. Read the full Gaelic version below. The day that starts the summer, now the first of May, is … Continue reading

Posted in biodiversity, Folklore, Gaelic | Tagged , , ,

Ten Gaelic place name facts

Many of Scotland’s place names have Gaelic origins, some with fascinating stories and some very surprising. Here we’ve chosen our top ten. The Cairngorms get their English name from the Gaelic An Càrn Gorm ‘the blue mountain’ (the location of … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , ,

Air rothair gu socair air Slighe Innse Gall….. Cycling the Hebridean Way slow time…..

‘S ann air latha geamhradail am meadhan a’ Mhàirt a ghabh am fear-rothair iomraiteach Mark Beaumont an dùbhlan os làimh gun siùbhladh e Slighe Innse Gall gu lèir an ceann 24 uairean a thìde. Da rèir fhèin bha an t-slighe, … Continue reading

Posted in Gaelic, National Walking and Cycling Network | Tagged , , , , ,

Ar mìosan ainmhidheach – Animal months

The English calendar is based on the Roman model, but the Gaelic names for the months of the year are closely linked to Scotland’s environment and our Celtic heritage. Three of them recall animals, both wild and domesticated, as Ruairidh … Continue reading

Posted in Gaelic | Tagged , , , ,

Dùthaich nan Cat – Land of the Cats

The wildcat is named on many of our natural features, as Ruairidh MacIlleathain explains. Read the full Gaelic version below. For an animal that’s rarely seen today, the Scottish wildcat appears on our maps surprisingly often, particularly in the Gàidhealtachd. … Continue reading

Posted in Gaelic, Scottish Wildcats | Tagged ,